Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je velice výhodným prostředkem, jak ochránit sebe a prakticky celou rodinu. Nikdy totiž člověk nemůže vědět, kdy se mu co přihodí, vyřadí ho z práce a na jakou dobu či dokonce trvale. Úrazové pojištění by měli zvážit všichni ti, na kterých je jejich okolí závislé či ti, kteří nemají jiného spoluživitele. Každý člověk využije úrazové pojištění ve větší či menší míře.

Princip úrazového pojištění

Každý úraz je velice nepříjemný, nejen že bolí fyzicky, ale rozhodně i finančně. Je časově neodhadnutelný a velice mění plány a rozpočty rodin. Každý takový výraznější úraz může třeba i zruinovat rodinu. Jde o to, jakého člena rodiny postihne, na jak dlouho a jaký to má vliv na ostatní. Trvalé následky také nejsou zrovna příjemnou záležitostí. A proti tomu tu stojí úrazové pojištění. Ochránce nade vše. Zajistí vás před nepříjemnými a hlavně neočekávanými událostmi, které pak naruší váš rodinný život „pouze“ ve stránce osobní, nikoliv finanční. O tu se postará úrazové pojištění.

Druhy úrazového pojištění

První a nejvíce zásadní úrazové pojištění je smrt úrazem. To funguje tak, že zajistí osoby zmíněné ve smlouvě a to třeba i pokud člověk zemře do určité doby po nějakém úrazu. Obvykle je však toto úrazové pojištění nahrazováno spíše životním pojištěním. Další, velice využívané úrazové pojištění, je pojištění trvalých následků úrazu. Jde o zabezpečení na určitou částku, pokud úraz, který člověk utrpí, způsobí výraznější problémy v budoucnu. Záleží na ohodnocení lékařem a pojišťovnou. Dále se využívá denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, kdy se plní po určité době (týden, 14 dní) a to za každý den léčení. Následuje denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů pojišťovnou, denní odškodné při pobytu v nemocnici či platba paušálních částek za specifikované úrazy, kdy každá pojišťovna přistupuje k řešení a uzavírání těchto smluv individuálně.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky