Převod vozidla na jiného majitele

Převod vozidla na jiného majitele

Převod vozidla na jiného majitele je v dnešní době velice jednoduchou rychlou záležitostí. Předmět vlastnictví, tedy vozidlo, a práva k jeho využívání je nutné správně právně zrealizovat. Nejčastěji jde o převod na základně kupní smlouvy, kde je jasně specifikováno vozidlo a jeho parametry. Na základě této skutečnosti je nutné vozidlo přihlásit do registru vozidel a změnit údaj o majiteli. Převodem vozidla na nového majitele vzniká tomuto majiteli povinnost uzavřít povinné ručení na tento vůz.

Možnosti převodu

Pokud dochází k převodu vlastnických práv k vozidlu na jednom místě, je možné zrealizovat odhlášení a přihlášení vozu při jedné návštěvě. Pokud se tak děje v odlišných lokalitách, jsou nutné návštěvy dvě. Vozidlo je poté jednoduše zaregistrováno na nového majitele a ten ho může po uzavření povinného ručení plně využívat.

Co je potřeba k převodu vozidla:

Převod vozidla na jiného majitele je pak jednoduše proveden a zaznamenán do systému. Databáze všech vozidel je centrální, takže je vše vyřízeno velice rychle a snadno. Důležité je však myslet dopředu a sjednat si povinné ručení ještě před nahlášení skutečnosti o změně majitele. Při převodu práv na nového majitele totiž staré povinné ručení zaniká a nový majitel je od té doby plně zodpovědný za škody, které vozidlo případně způsobí.


Podobné články

Nezaplacení povinného ručení

V České republice nemá povinné ručení zhruba 700 tisíc vozidel a z toho se odhaduje, že zhruba 200 tisíc je jich aktivně provozováno. Každý z řidičů těchto v...

Povinné ručení zrušení smlouvy

Povinné ručení je klasická smlouva, která se uzavírá na dobu neurčitou, respektive je k výročnímu datu uzavření automaticky obnovována. Pokud klient již dále...

Povinné ručení výpověď

Povinné ručení je uzavíráno na dobu neurčitou, respektive se k výročnímu datu uzavření smlouvy, pokud nedojde ke změnám, obnovuje. Každý rok...

http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky