Povinné ručení zrušení smlouvy

Povinné ručení zrušení smlouvy

Povinné ručení je klasická smlouva, která se uzavírá na dobu neurčitou, respektive je k výročnímu datu uzavření automaticky obnovována. Pokud klient již dále nechce povinné ručení mít u dané pojišťovny, musí smlouvu zrušit a to za předem jasně stanovených podmínek. Zrušení představuje zánik pojištění a to rozhodnutím kterékoliv ze stran.

Případy zrušení smlouva povinného ručení

Zrušení povinného ručení je nejčastější v takové situaci, že vozidlo změní vlastníka. Ke zrušení a ukončení povinného ručení dochází ke dni, kdy je změna nahlášena. Důležité je si uvědomit, že tímto dnem není faktický prodej vozidla, ale až jeho nahlášení na jiného majitele. Je proto vhodné nahlášení a změnu neodkládat.

Další variantou pro zrušení povinného ručení je jeho neplacení. Pokud majitel vozu přestane povinné ručení platit, pojišťovna ho zurguje a pokud i přesto nedojde k zaplacení, povinné ručení je zrušeno. Den zrušení je stanoven na den, který následuje po marném uplynutí doby na placení pojistného. V praxi se jedná o více než jeden měsíc. Pojistné za toto období musí pojistník ještě pojišťovně uhradit, jinak se vystavuje riziku soudu či exekuce.

Využívanou variantou zrušení povinného ručení je také zánik předmětu pojistné smlouvy, tedy k fyzickému zániku vozidla. Pokud je vozidlo vyřazeno z registru vozidel, je umístěno na vrakovišti či fyzicky zlikvidované, stačí tuto skutečnost oznámit pojišťovně a ta automaticky povinné ručení zruší.

V případě krádeže vozidla je také nutné povinné ručení ukončit. Okradený majitel nemusí platit povinné ručení za vozidlo, které je evidováno u policie jako kradené a dnem, který je pro pojišťovnu důležitý je den, kdy policie přijala majitelovo oznámení o krádeži.

Nejméně využívanou možností, jak také povinné ručení zrušit je dohoda s pojišťovnou. Na základě předložení písemné výpovědi a odsouhlasení pojišťovnou je možné zrušit povinné ručení k nějakému datu. Pojišťovny však často takovou formu ukončení a zrušení povinného ručení neakceptují, jelikož jim to ani nenařizuje žádný zákon.


Podobné články

Nezaplacení povinného ručení

V České republice nemá povinné ručení zhruba 700 tisíc vozidel a z toho se odhaduje, že zhruba 200 tisíc je jich aktivně provozováno. Každý z řidičů těchto v...

Převod vozidla na jiného majitele

Převod vozidla na jiného majitele je v dnešní době velice jednoduchou rychlou záležitostí. Předmět vlastnictví, tedy vozidlo, a práva k jeho...

Povinné ručení výpověď

Povinné ručení je uzavíráno na dobu neurčitou, respektive se k výročnímu datu uzavření smlouvy, pokud nedojde ke změnám, obnovuje. Každý rok...

http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky