Povinné ručení výpověď

Povinné ručení výpověď

Povinné ručení je uzavíráno na dobu neurčitou, respektive se k výročnímu datu uzavření smlouvy, pokud nedojde ke změnám, obnovuje. Každý rok pak pojišťovna kontroluje, zda majitel vozu řádně platí, zda neměl nějaká plnění a podobně. Podle toho je pak smlouva a třeba i cena povinného ručení měněna. Jde o smluvní vztah, tudíž s jeho ukončením musejí souhlasit obě zainteresované strany. Popřípadě je možné tento vztah ukončit v takových případech, které jsou taxativně vymezeny ve smlouvě, a v takové situaci musí druhá strana výpověď první strany bezodkladně přijmout. Výpověď smlouvy povinného ručení je tak jedinou možností, jak je možné s pojišťovnou řádně ukončit smluvní vztah.

Možnosti výpovědi povinného ručení

Vypovědět povinné ručení není nikterak jednoduchou záležitostí a člověk musí sledovat řadu aspektů a především termíny. Musí totiž reagovat včas, aby pojišťovna neměla možnost výpověď pro zpoždění nepřijmout. Nejvyužívanější výpovědí je výpověď na konci období, tu je nutné doručit nejméně 6 týdnů před výročním datem uzavření povinného ručení a to do sídla pojišťovny. Povinné ručení je následně ukončeno k výročnímu datu.

Další varianta, jak ukončit povinné ručení je výpověď při změně výše pojistného. V takové situaci má pojistník povinnost písemně smlouvy vypovědět a to do jednoho měsíce od změny pojistného.

A poslední z využívaných možností výpovědi povinného ručení je odstoupení od smlouvy, respektive její výpověď do dvou měsíců od jejího podepsání. Každý klient má možnost a zákonem stanovenou lhůtu dvou měsíců, kdy může bez sankcí od smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu.


Podobné články

Nezaplacení povinného ručení

V České republice nemá povinné ručení zhruba 700 tisíc vozidel a z toho se odhaduje, že zhruba 200 tisíc je jich aktivně provozováno. Každý z řidičů těchto v...

Převod vozidla na jiného majitele

Převod vozidla na jiného majitele je v dnešní době velice jednoduchou rychlou záležitostí. Předmět vlastnictví, tedy vozidlo, a práva k jeho...

Povinné ručení zrušení smlouvy

Povinné ručení je klasická smlouva, která se uzavírá na dobu neurčitou, respektive je k výročnímu datu uzavření automaticky obnovována. Pokud klient již dále...

http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky