Povinné ručení - výpočet

Povinné ručení  - výpočet

Každá pojišťovna samozřejmě stanovuje výpočet povinného ručení podle svého vlastního vzorce. Co mají, ale všechny pojišťovny při výpočtu povinného ručení společného jsou faktory, které vstupují do hry. První, na co každý hledí je samozřejmě cena a ta se skládá z celé řady podmnožin, které pak následně komplexně dotvářejí výsledné hodnoty.

První a nejdůležitějším faktorem jsou bezesporu druh vozu. Záleží na tom, zda jde o motocykl, automobil, nákladní auto, vozík či pracovní stroj. Dále je důležitý objem motoru a výkon, kdy je sazba přímo úměrná velikosti těchto veličin. Stáří vozu také má vliv na cenu, a to čím starší je vozidlo, tím dražší je pojistné. Nezanedbatelnou součástí je také účel využívání vozu, avšak ve valné většině případů jde o běžný provoz. Co ale není tak fádní, jsou možnosti bonusů za věk řidiče či lokalitu, kde bude vozidlo provozováno. Rámcově menší okresy a řidiči ve středním věku jsou zvýhodňováni. Samozřejmě se nesmí zapomenout ani na bonusy a malusy, tedy na předchozí průběh pojištění vozidla.

K těmto faktorům pak je samozřejmě nutné připočítat aktuální akce, slevy, bonusy či specifické možnosti, které se v reálném čase mění a zvýhodňují tu či onu pojišťovnu. Proto je vždy důležité porovnat více variant s aktuálními podmínkami.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky