Povinné ručení sazby

Povinné ručení sazby

Sazby povinného ručení jsou odvislé od řady faktorů. Jde především o základní aspekty vozidla a jeho majitele. Navíc je důležité sledovat nejrůznější akce a slevy, které nárazově jednotlivé pojišťovny nabízejí. V letošním roce přistoupily pojišťovny k nepatrnému zdražení a to od několika procent až po 15 procentní přirážku. Záleží na jednotlivé pojišťovně, jakým způsobem volí zdražování a zda jde o plošný či výběrový růst ceny. Základní sazba však není tím hlavním, co by měli řidiči při výběru sledovat. Jde bezesporu o velmi významný ukazatel, avšak nejde o jediný aspekt.

Možnosti bonusů a slev

Každá pojišťovna uvádí vždy svou základní pojistnou sazbu za povinné ručení. Avšak důležité je sledovat i další faktory, mezi něž patří v cenové oblasti především možnost aktuální slevy a nejrůznějších bonusů. Bonusy se mohou vztahovat k jednomu autu či druhému vozidlu pojištěnému u téže pojišťovny, k řidiči a jeho bezeškodnímu fungování, zvýhodnění určitých regionů či věkových skupin. To vše hraje roli při určení sazby povinného ručení, a proto je vhodné sledovat i tyto faktory. Samozřejmě základní sazba povinného ručení vždy bude tím hlavním, co každého zajímá, ale při podobnosti sazeb je vhodné přihlédnout i k výše zmíněným doplňujícím kritériím, která mohou v konečném důsledku výrazně promluvit a zvýhodnit nějakou pojišťovnu před ostatními.

Pokud jsou základní sazby i bonusy na stejné úrovni, záleží už čistě na zájemci o povinné ručení, které instituci dá přednost. Také se s takovou situací počítá, jelikož v dnešním silně konkurenčním prostředí pojišťoven není příliš prostoru pro nějaké spekulace, takže jsou ceny velmi podobné a klient se rozhoduje podle svých vnitřních pocitů na základně dalších doporučení.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky