Povinné ručení

Povinné ručení

Povinné ručení představuje zákonnou povinnost uzavřít pojištění pro každé vozidlo, které je provozováno na komunikacích v České republice. Každý automobil či motocykl musí mít uzavřenou pojistku ještě před tím, než vyjede z garáže. Jde o pojištění odpovědnosti za škodu, která může být právě provozováním vozidla na pozemních komunikacích způsobena. Jde o povinné ručení, které funguje na principu toho, že viník nehody hradí poškozenému ze svého povinného ručení škody na zdraví a majetku. Obvykle jsou u pojišťoven nastaveny limity plnění, které jsou minimálně 35 milionů Kč na škody na majetku a stejná částka na škody na zdraví dalších osob, které jsou poškozené.

Co hradí povinné ručení

Povinné ručení kryje tedy především škody, které způsobí provozovatel vozidla neúmyslně dalším osobám. Jde o škody na vozidlech, stavbách či veřejném majetku, které by musel viník nehody platit ze svého. Často se tak také stává, pokud majitel vozidla nemá povinné ručení uzavřené, tak za něj zaplatí tuto škodu Garanční fond, který však v zápětí peníze vymáhá po viníkovi bez pojištění. V případě škod na zdraví může jít o velmi vysoké částky, takže se rozhodně nevyplácí povinné ručení neuzavírat.

Sankce za neuzavřené povinné ručení

V poslední době začal konečně dobře a promptně fungovat Garanční fond a jeho složky. V registru jsou nyní evidována všechna vozidla a je přesně známo, která nemají pojištění. Při běžném provozu mohou dostat majitelé těchto vozidel pokutu od pěti do čtyřiceti tisíc a následný zákaz provozovat vozidlo. To je situace, kdy řidič nemá zelenou kartu. Pokud ji pouze nepředloží, jsou pokuty do třech tisíc, avšak je nutné v registru pojištění najít. Navíc je obvykle doměřováno sankční pojistné, které může být až 300 Kč za jeden jediný nepojištěný den, takže se uzavření povinného ručení rozhodně vyplatí, jelikož represivní opatření jsou dnes velmi účinná a řidiči s nepojištěným vozidlem se rozhodně prodraží.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky