Pojišťovna Generali povinné ručení

Pojišťovna Generali povinné ručení

Pojišťovna Generali se snaží svým zákazníkům nabízet i produkt povinného ručení. A to ne pouze v jeho základní verzi, ale i ve formě rozšířených možností, které mohou klientům výrazně usnadnit a ulehčit život. Princip povinného ručení je jasný. Jde o zákonné pojištění vozidel, které kryje škody způsobené jeho provozem jiným osobám. Vztahuje se na škody na majetku a škody na zdraví. A právě na tyto dvě kritéria se vztahují i pojistné limity, tedy částky, které budou maximálně druhé straně pojišťovnou Generali vyplaceny, pokud dojde ke škodné události.

Možnosti povinného ručení Generali

Generali pojišťovna nabízí dva druhy pojistného krytí. První je základních 35 milionů Kč na škody na majetku i na zdraví, a druhý, navýšený limit, který je u obou složek škod na úrovni 70 milionů Kč. Tak tedy vypadá základní možnost krytí povinného ručení od Generali. Dále je možné využít možností, jež společnosti nabízí. Jde především o zvýhodnění jednotlivých okresů, zkušených a zdravých řidičů. Také věk hraje při uzavírání povinného ručení u Generali významnou roli. To vše může klientům této společnosti ušetřit nemalé prostředky. Především se Generali pojišťovna orientuje v oblasti povinného ručení na řidiče ve středním věku, kteří jezdí dlouhodobě bez nehod. K dalším zvýhodněním pak patří bezesporu ochrana proti střetu se zvěří či podstatně rozšířené asistenční služby na území České republiky.

Navíc u Generali

K povinnému ručení navíc Generali pojišťovna nabízí celou paletu dalších výhod. Jde především o výrazné zvýhodnění pojištění druhého vozidla v rodině, zvýhodněné havarijní pojištění a celou paletu doplňkových pojištění a připojištění na jednotlivé části, složky a součásti automobilu. Generali pojišťovna dbá i na věrnost svých klientů a dokáže ji jaksepatří ocenit výraznými bonusy.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky