Pojišťovna ČSOB

Pojišťovna ČSOB

ČSOB pojišťovna je dnes již každému dobře známá. Vznikla již v roce 1994 jako pojišťovna Československé obchodní banky. Původně měla název Chmelařská vzájemná pojišťovna a starala se výhradně o oblast zemědělství. Rok 2000 pak přinesl další rozšíření působnosti na možnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinné ručení. S tímto zásadním rozšířením začala ČSOB pojišťovna ještě více fungovat celonárodně a komplexně. Dokáže nyní uspokojovat zákazníky velice promptně, cíleně a velmi kvalitně.

Silná skupina za ČSOB pojišťovnou

Za ČSOB pojišťovnou samozřejmě stojí silný mezinárodní partner, respektive mateřská společnost KBC Instance, která ji od roku 2001 plně vlastní. Jde o mezinárodní silnou belgickou skupinu, která výrazně promlouvá jak do pojišťovnického, tak i do bankovního trhu u nás. Jako vlastník ČSOB banky patří k třem nejvýznamnějším institucím, tudíž má výrazný vliv na celé fungování pojišťovnického i bankovního trhu.

Situace ČSOB pojišťovny

ČSOB pojišťovna je v dnešní době na úrovni třetí až páté největší pojišťovny u nás, podle toho, které hledisko se bere pro srovnání. Z hlediska vypisovaného pojistného jde o čtvrtou největší pojišťovnu v naší zemi, takže ČSOB pojišťovna slouží statisícům lidí. Díky silné podpoře ze strany mateřské společnosti dokáže a může využívat jejích jedinečných zkušeností, praktických znalostí a mezinárodních znalostí. To pak umožňuje ČSOB pojišťovně vytvářet kvalitní produkty, které přesně korespondují s požadavky občanů v České republice.

Nabídka ČSOB pojišťovny

ČSOB pojišťovna je komplexní institucí, avšak velký důraz klade společnost na povinné ručení. Jde o jasný signál toho, že se společnost snaží působit na velkém trhu se zákonným povinným ručením, kde každoročně více než 7 milionů vozidel potřebuje povinné ručení. Díky propracovanému systému bonusů, slev a odměn se snaží přilákat nové zákazníky a zvýhodňovat ty řidiče, kteří jsou odpovědní. Pojišťovna samozřejmě nabízí i další životní i neživotní pojištění, především pak cestovní, havarijní a životní pojištění.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky