Pojištění automobilů

Pojištění automobilů

Pojištění automobilů v České republice má dvojí charakter. Jedním je zákonné pojištění vozů a druhým pak volitelné havarijní pojištění. Zákonné pojištění automobilů se zkráceně nazývá povinné ručení. Jde o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozováním daného vozidla. V praxi se tak uplatňuje při nehodách či jiných škodných událostech, kdy je jasně určen viník a z jeho povinného ručení je pak poškozenému vyplacena škodná částka. Jde o nejběžnější a standardní postup, který se uplatňuje prakticky u každé nehody, kde je znám viník. Povinné ručení tedy kryje škody strany poškozené.

Pojištění a limity plnění

Povinné ručení je tedy využíváno na hrazení neúmyslných škod na majetku a zdraví třetích osob. Jde o ochranu majitele vozu před škodami, které způsobí při provozování vozidla na pozemních komunikacích. Škodnou částkou je pak souhrn škod na majetku či zdraví poškozeného, která je vyplacena do výše limitů pojistného plnění. Ty jsou ze zákona minimálně 35 milionů Kč na škody na majetku a 35 milionů Kč na škody na zdraví poškozených. Do této částky pojišťovna v taxativně vymezených případech vždy škodu za viníka uhradí. U havarijního pojištění nejsou stanoveny limity ze zákona, ale jsou vždy odvislé od daného ceny daného vozidla, avšak snížené o amortizaci. Proto je velmi důležité při sjednávání a uzavření havarijního pojištění sledovat, popřípadě upravovat cenu, na kterou je vozidlo pojištěno. Aby člověk zbytečně neplatil pojištění, na které stejně při nehodě nebude mít nárok.

ePojisteni na Youtube

ePojisteni.cz na Google+

ePojisteni na Najisto.centrum.cz

ePojisteni.cz na Penize.cz


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky