Likvidace škod

Likvidace škod

Jde o činnosti, které jsou spojené s vyřízením pojistné události, kdy vše začíná jejím vyšetřením a stanovením výše pojistného plnění končí. Likvidace je dokončena výplatou poškozenému.

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Škodní událost - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky