Nezaplacení povinného ručení

Nezaplacení povinného ručení

V České republice nemá povinné ručení zhruba 700 tisíc vozidel a z toho se odhaduje, že zhruba 200 tisíc je jich aktivně provozováno. Každý z řidičů těchto vozidel se vystavuje riziku pokuty nejen od policie, ale i doměření pojistného od České kanceláře pojistitelů.

Nezaplacení u pojišťovny

Pokud člověk nezaplatí jednu platbu za pojistné, je mu od pojišťovny doručena upomínka. V závislosti na druhu pojišťovny, zkušenosti s klientem a dalších faktorech pojišťovna zašle další upomínku či klienta jinak zurguje. Pokud ten částku nezaplatí, je pojistka v zákonem stanovené lhůtě ukončena a povinné ručení zaniká. Za dobu trvání do skončení platnosti však musí majitel vozu stejně částku pojištění uhradit, jinak se vystavuje riziku soudu či případné exekuce.

Nezaplacení povinného ručení a Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů vede přesnou evidenci všech vozidel v České republice, takže ví, kdo má nepojištěné auto. Tito řidiči jsou postupně obesíláni, aby uhradili sankční pojistné, což je částka doměřená zpětně za dobu, kdy vozidlo nemělo platné pojistné. Jde o denní sazbu od 50 do 70 Kč, takže pojištění za jeden měsíc může vyjít až na 2100 Kč, takže jde o podstatně vyšší částku za měsíc, než stojí řádné pojištění vozidla na celý rok. To si často majitelé nepojištěných vozidel vůbec neuvědomují. Česká kancelář pojistitelů neustále porovnává evidenci s centrálním registrem motorových vozidel a databází pojišťoven, takže žádné vozidlo neunikne. Dříve nebo později se přijde na každé. Postupně tyto majitele kancelář obesílá s urgencí k úhradě sankčního pojistného. Pokud toto pojistné není uhrazeno do 30 dní, posílá kancelář další urgenci. Následuje soud a rychlá exekuce. Tím vším samozřejmě dlužná částka roste a exekutor rozhodně sumu ještě navýší. Pojistné se tak z několika málo tisíců může vyšplhat až na desetitisíce, jelikož je účtováno penále a úroky z prodlení.


Podobné články

Převod vozidla na jiného majitele

Převod vozidla na jiného majitele je v dnešní době velice jednoduchou rychlou záležitostí. Předmět vlastnictví, tedy vozidlo, a práva k jeho...

Povinné ručení zrušení smlouvy

Povinné ručení je klasická smlouva, která se uzavírá na dobu neurčitou, respektive je k výročnímu datu uzavření automaticky obnovována. Pokud klient již dále...

Povinné ručení výpověď

Povinné ručení je uzavíráno na dobu neurčitou, respektive se k výročnímu datu uzavření smlouvy, pokud nedojde ke změnám, obnovuje. Každý rok...

http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky