Nahlášení pojistné události

Nahlášení pojistné události

Každá nehoda a z ní vzniklé škody jsou vždy nepříjemnou záležitostí. Při znalosti situace a postupů je však celá transakce podstatně snadnější a pro poškozenou osobu i rychleji vyřízená. Byla by totiž velká škoda, kdyby člověk plnění, na které má nárok nedostal z nějakého hloupého důvodu či administrativní chybě.

Záznam o dopravní nehodě

V dnešní době při využívání záznamu o dopravní nehodě se člověk nemusí ničeho obávat. Tento dokument výrazně usnadňuje situaci všem řidičům, kteří se stanou součástí nehody. K řadě nehod není přivolávána policie, takže rozhodnutí o viníkovi a poškozeném je na účastnících nehody. Záznam o nehodě slouží jako důkazní materiál, takže je nutné, aby ho všechny zúčastněné strany podepsaly a řádně vyplnili. Tento formulář je nutné odevzdat na pojišťovně, kde vás s případnými dalšími povinnostmi seznámí.

Postup při nahlášení

Nahlášení pojistné události na pojišťovně je nejsnazší přímo u pojišťovny viníka. Je potřeba vyplnit další dokument a přinést údaje o viníkově smlouvě a další informace, které je nutné vyplnit do záznamu o dopravní nehodě. Při důkazním šetření je pak důležitá informace od policie, pokud byla přivolána, zmíněný záznam o dopravní nehodě, pokud policie nebyla přítomna a číslo bankovního účtu či adresu, kam má následně pojišťovna pojistné plnění zaslat.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky