Havarijního pojištění - výpočet

Havarijního pojištění - výpočet

Havarijní pojištění je důležité z hlediska ochrany vozidla proti škodám, které si způsobí sám majitel, tak i proti škodám, které způsobí přírodní živly, vandalové či zloději. To vše havarijní pojištění obsahuje. Proto je velice složité přesně určit jednotlivé faktory, které především určují jeho cenu. Avšak vždy do hry vstupuje několik proměnných, které mají hlavní vliv na výpočet ceny havarijního pojištění a od ní odvislé krytí.

Faktory ovlivňující cenu havarijního pojištění

Mezi hlavní faktory, které se podílejí na utváření ceny havarijního pojištění, patří především typ a značka vozidla. Cena vozidla má svůj význam při uzavírání pojištění, avšak v průběhu trvání je tato cena snižována a tomu je také třeba věnovat pozornost a upravovat úměrně výši pojistného. Jednoduše se totiž stane, že amortizace vozu je rychlejší než snižování platby pojistného a dochází k přepojištění. Tedy k situaci, kdy člověk platí pojistné na určitou částku škody, avšak reálně mu pojišťovna vyplatí méně a to díky tabulkové amortizaci. Je třeba tuto veličinu tedy sledovat a každoročně upravovat.

Dále do hry vstupují limity pojistného krytí na jednotlivé události. Podstatnou roli hraje spoluúčast a její stanovení. Zda se jedná o absolutní částku v řádech tisíců či desetitisíců korun, nebo zda jde o poměrnou částku v procentech odvislou od výsledné škody. Čím vyšší je spoluúčast, tím nižší je placené pojistné za jinak stejných podmínek. Samozřejmě pak pojišťovna zohledňuje frekvenci platby (roční platba nižší pojistné v porovnání s měsíční platbou). A jako jedna z posledních proměnných se bere v úvahu místo provozování vozidla, respektive region. Jednotlivé pojišťovny navíc mají další neznámé, které vstupují do výpočtu ceny. Někdy může výraznou roli hrát i aktuální sleva, bonus či nabídka pojišťovny.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky