Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění představuje takové pojištění vozu, které se uplatňuje v situaci, kdy nelze použít povinné ručení. Jde o krytí škod, které způsobí sám majitel vozu na svém majetku (vozidle) vlastní vinou. Navíc lze havarijní pojištění použít i v dalších situacích, které jsou odvislé pouze z titulu vlastnictví vozu. Havarijní pojištění pak kryje prakticky všechna obvyklá rizika.

Využití havarijního pojištění

Prvotní a hlavní je u havarijního pojištění krytí škod, které si majitel vozu způsobí na svém automobilu sám. Dále však je možné havarijní pojištění uzavřít na rizika, která jsou spojená s přírodními živly, krádeží či vandalismem. Proti všem těmto rizikům tedy lze havarijní pojištění úspěšně použít. Pokud jsou navíc všechna rizika spojena, jde o komplexní ochranu, která nejenže kompletní kryje škody, ale je i výhodnější, než v případě uzavírání jednotlivých pojištění zvlášť.

Spoluúčast u havarijního pojištění

Havarijní pojištění vozidel je na rozdíl od povinného ručení spjato se spoluúčastí řidiče. Každá škoda, respektive částka, která je pojišťovnou vyplácena, je vždy snížena o spoluúčast klienta. Tato spoluúčast může mít v řádech tisíců korun či určité procento z vyplácené částky. Zde záleží na klientovi, jakou formu preferuje. Zda absolutní spoluúčast, či spoluúčast odvislou od sumy, kterou od pojišťovny dostane. Při menších škodách se tedy ani nemusí vyplatit danou škodu hlásit na pojišťovně, jelikož spoluúčast je vyšší než samotná škoda a zbytečně by člověk přišel o bonus a tím by se mu zvýšilo roční pojistné.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky