Česká pojišťovna povinné ručení

Česká pojišťovna povinné ručení

Česká pojišťovna nabízí celé spektrum produktů a samozřejmostí je i pojištění automobilů. Povinné ručení pak činí hlavní složku u tohoto segmentu, jelikož povinné ručení České pojišťovny je rychle vyřízené, jednoduché a výplata je prakticky okamžitá. To jsou hlavní devízy povinného ručení u této pojišťovny. Navíc jsou tyto faktory podpořeny stabilitou, tradicí a historií silné společnosti, která je garancí plnění a jistoty.

Možnosti povinného ručení České pojišťovny

Povinné ručení České pojišťovny je orientováno především na zodpovědné řidiče, kteří jezdí bez nehod, respektive nejsou dlouhodobě viníky dopravních nehod. Takový řidič je pro pojišťovnu hlavní cílovou skupinou. Ale samozřejmě i řidiči s pravidelnou nehodovostí jsou u České pojišťovny vítány, avšak u této skupiny klientů je nutné počítat s vyšší sazbou v porovnání s bezeškodním průběhem, jelikož jde pro Českou pojišťovnu o rizikovějšího klienta. Česká pojišťovna se snaží své povinné ručení velmi přizpůsobovat svým zákazníkům. Jde o silně individuální přístup a flexibilní možnosti nastavení povinného ručení. Při výpočtu ceny za povinné ručení hraje u České pojišťovny roli především typ vozidla, věk řidiče, zkušenosti a také věrnost klienta. Všechny tyto základní aspekty hrají významnou roli a mohou výrazně ovlivnit výslednou cenu povinného ručení u České pojišťovny.

Bonusy u České pojišťovny

K velmi významným možnostem slev sáhla Česká pojišťovna v oblasti povinného ručení. Klienti mohou převádět své bezeškodní průběhy, tedy bonusy, od cizích pojišťoven a to až do limitu 50% slevy. Navíc Česká pojišťovna u svého povinného ručení zvýhodňuje rodinné příslušníky. Asistenční služby v ceně jsou samozřejmostí. Velkou výhodou je úrazové pojištění řidiče v ceně povinného ručení či pomoc v případě nehody v oblasti práva do několika desetitisíců korun. To vše a mnohem více se skrývá pod povinným ručením České pojišťovny.


http://pojisteniproauta.cz - pojištění vozdiel pro všechny druhy aut.

Novinky